top of page
 1993 | כשהתחילו שידורי ערוץ 2 היה לי המזל לקבל לידי את הקמת וניהול מחלקת הארט של "טלעד". אלה היו שנים מרתקות של יצירה וחידוש, תוך גיבוש ההבנה מהי טלוויזיה מסחרית וראשית ימי הקומפוזיטינג, שאיפשר שפה חדשה.  בשנים אלה נוצרו עשרות פתיחים, לוגואים, ID וכתבות אנימציה קצרות. מאז עברו דורות של טכנולוגיות ורעיוניות, אבל לחלק מהסרטונים עוד נשאר ערך, ולו נוסטלגי.
TV

החרצופים

פתיח לתוכנית סאטירה
עיצוב ואנימציה גילת פרג
טלעד 1994
TV

שלישי שישי שבת

פרומו תחנה
עיצוב ואנימציה גילת פרג
מוזיקה שלמה גרוניך
טלעד 1994
TV- Popolitika_open seq. 1' chanal.jpg

פופוליטיקה

פתיח לתוכנית אקטואליה
עיצוב ואנימציה גילת פרג
מוזיקה יהודה פוליקר
הטלוויזיה הישראלית 1992
TV- Nekudat Mifgash_open seq Telad.jpg

נקודת מפגש

פתיח למגזין
עיצוב ואנימציה גילת פרג
טלעד 1995
bottom of page